Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom

Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom

Myslavská 401
04016 Košice
IČO: 42099790

Informácie o inštitúcii Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom

 

 

Ciele Autistického centra

Cieľom centra je zabezpečenie celoživotnej starostlivosti a služieb pre občanov s autiz-
mom a ich rodinám.
V centre má zastúpenie viacero subjektov: Špeciálna materská škola, Špeciálna základná
škola, Praktická škola, Denný stacionár, Rehabilitačné stredisko, školská družina a jedáleň,
mimoškolské aktivity a terapie.
Zároveň tu prebieha aj poradenská a konzultačná činnosť.


k r Ú ž k Y    

Kulinársky krúžok

Ľudové remeslá

Manuálne zručnosti

Počítačový krúžok I.

Počítačový krúžok II.

Roľnička hudobný krúžok

Školský časopis


Kde nás nájdete?

Zobrazit